Women Ahead

Wellstreet lånar ut 50 000 kr till fem företag i Sollentuna helt avgifts- och räntefritt.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. I tider när nöden står för dörren och det lokala näringslivet är hårt pressat samtidigt som stödpaketen som lanseras troligtvis inte når ned till småföretagare, är det viktigt att agera snabbt och med det man kan. Vi ser själva att bankerna inte kan förändra sin utlåning till, eller tillmötesgå de akuta behoven som finns i den entreprenöriella världen. Därför har vi på Wellstreet bestämt oss att låna ut 50 000 kr till fem företag i Sollentuna helt avgifts- och räntefritt. Bolagen skall vara i service- eller besöksnäringen, vara välskötta (inga förfallna skatter eller KFM), samt omsätta under 10 mkr. Lånet är räntefritt och skall räcka till att bedriva full verksamhet under april månad ut. Lånen kommer endast beviljas till bolag där vi ser en fungerande affär innan utbredningen av Covid-19 och där återbetalningsförmågan bedöms finnas vid normal verksamhet. Syftet är att erbjuda en brygga under dessa veckor innan vi förhoppningsvis får se en återhämtning i folks vanor och en normalare aktivitet i samhället. Vi hoppas att detta kan spridas och utökas! ? Maila ÅR 2019, BR och RR samt en kort beskrivning till sollentuna@wellstreet.se för att ansöka.

HemsidaKontakta oss