</salt>

Vi erbjuder kostnadsfri tillgång till utvecklingsteam om 4-5 personer med kompetens i JavaScript, HTML5, CSS3, React, NodeJS, Express, MongoDB, PostgreSQL mm. i två veckor långa sprints.

Vi på </salt> vill ge techbolag möjligheten att fortsätta utveckla sina produkter i tider av ekonomisk oro som ett resultat av smittspridningen av covid-19. Vi erbjuder företag tillgång till kompetenta utvecklingsteam för att t.ex. utveckla nya produktfeatures eller ta fram en minimal viable product (MVP). Varje team är tillgängligt under två veckor långa sprints. De är vana att arbeta remote och tillämpar agila arbetsmetoder, TDD, demos och retrospectives.

Våra utvecklare har genomfört vårt karriärprogram där de fått 500 coachade kodtimmar i JavaScript, HTML5 och CSS3. De har kompetens i Node, Express och React samt generella utvecklingsverktyg som Git, REST, Docker, MongoDB, PostgreSQL, Redux och Test Driven Development (TDD). </salt> grundades som ett svar på den stora brist på IT-kompetens som råder i Sverige. Sedan 2017 har vi examinerat 100+ utvecklare som placerats på 50 företag i Stockholm. Vi erbjuder möjligheten att tillsvidareanställd våra utvecklare utan kostnad efter en provperiod på 6 alternativt 12 månader under vilken våra utvecklare är inhyrda.

HemsidaKontakta oss