Qap Legal

Qap Legal erbjuder fri och subventionerad affärsjuridisk rådgivning för att hjälpa bolag hantera effekterna av Covid-19.

Qap Legal är en affärsjuridisk byrå nischad mot start-ups, scale-ups och ägarledda bolag. Vi levererar värdeskapande och pragmatisk rådgivning inom M&A, bolagsrätt och bolagsstyrning, finansiering och kapitalanskaffning, kommersiella avtal, incitamentsprogram och generell affärsjuridik. Kort sagt, vi gör ”all things start-up”.

Nu erbjuder vi en rad åtgärder för att hjälpa bolag igenom rådande kris kopplat till Covid-19:

>20 min fri rådgivning kring frågor relaterade till Covid-19 kopplat till affärsjuridik såsom kommersiella avtal (force majeure-klausuler etc.) och bolagsrätt/bolagsstyrning (bolagsstämmor etc.) via vår ”Corona-hotline” – maila till corona@qaplegal.com;
>25% lägre timarvoden för bolag i krisdrabbade branscher och ärenden kopplade till Covid-19;
>Delad risk med våra klienter genom att lämpliga ärenden inom bl.a. M&A debiteras med success fees, dvs. vi tar bara betalt om transaktion går igenom, avtal undertecknas etc.;
>Extra långa betalningsfrister (60 dagar) för bolag i krisdrabbade branscher och för ärenden kopplade till Covid-19.

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan för att se hur vi kan hjälpa ditt företag!

HemsidaKontakta oss