Nordic Finance

Gratis rådgivning kring hyra och leasing.

Just nu råder en sällan skådad osäkerhet på marknaden och många företagare känner sig oroliga. Att använda sig av leasing och hyra är två sätt att hålla verksamheten igång utan att det påverka likviditeten negativt – och gör dig redo att ta emot fler uppdrag när marknaden vänder. Kanske har du gjort en del beställningar som du vill skjuta på, eller så avvaktar du helt enkelt med att fatta större beslut eftersom du inte vet hur din marknad kommer att se ut framöver. Men samtidigt behöver ditt företag fortfarande den utrustning som krävs för att du ska kunna ägna dig åt din verksamhet. Inte minst när marknaden väl vänder – och efterfrågan på dina tjänster ökar igen. Kontakta oss på Nordic Finance för gratis rådgivning kring hyra och leasing – så kan du ta reda på om dessa är alternativ som kan vara till hjälp för dig.

HemsidaKontakta oss