MOD KBT

50% rabatt på coaching, handledning och KBT med legitimerad psykolog.

Vi på MOD KBT vill bidra med psykologiskt stöd i rådande svåra tider och erbjuder nu 50% rabatt på första samtalet med en legitimerad psykolog på vår psykologmottagning i centrala Göteborg eller digitalt. Våra legitimerade psykologer och organisationskonsulter erbjuder coaching och handledning för chefer och ledningsgrupper, medarbetare och privatpersoner.

Vanliga områden vi hjälper er med i coaching och handledning:
 Ledarutveckling
 Förändringsledning
 Att leda i kris
 Krishantering och krisstöd
 Svåra samtal och kriskommunikation
 Stresshantering och time management
 Konflikthantering
 Organisationsutveckling
 Jobb- och karriärcoaching
 Arbetsmiljö, arbetskultur, likabehandling

Då vi vet att behov av psykologiskt stöd ökar i tider av oro och osäkerhet vill vi även erbjuda 50% rabatt på första samtalet av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vanliga problem vi behandlar med KBT:
 Stress och utmattning
 Depression
 Oro och ångest
 Låg självkänsla
 Sömnproblem
 Relationsproblem

I erbjudandet ingår även våra psykologtjänster för skola; handledning och konsultation för
skolledare och elevhälsoteam.

Vi finns tillgängliga för både digitala möten och på vår fysiska psykologmottagning i centrala
Göteborg.

Läs gärna mer på vår hemsida eller kontakta oss för mer information!

HemsidaKontakta oss