M. Jonsson Juridiska byrå

Vi hjälper dig att navigera inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt!

Det är en föränderlig värld som vi lever i och aldrig har arbetsmiljön blivit så viktig som nu. Vi hjälper företag med frågor kopplade till exempelvis det  förebyggande arbetsmiljöarbetet kopplat till psykosociala faktorer eller  arbetsrättsligt hur du ska göra om du behöver omorganisera i företaget.

HemsidaKontakta oss