LoveMondays

Vi erbjuder en kostnadsfri dag (värde 12000 kr) i olika processer som gör att ni direkt kan börja forma ert förbättringsarbete.Det kan handla om, Customer Experience Journey Mapping, SWOT-analys, Förändringslednings, personligt anpassat ledarstöd.

Ibland behöver man som ledare stöd att tänka, bolla idéer, lösa problem eller få direkt handfasta råd. LoveMondays erbjuder ett personligt anpassat ledarstöd där Ditt behov är utgångspunkten, aktuella dilemman eller problem som hindrar er från att öka försäljning och/eller lönsamhet.

LoveMondays mission är att inspirera och hjälpa företag att förenkla transformationen till mer hållbara och lönsamma företag. Vi hjälper företaget att skapa en organisation som mer fokuserar på nytta, snabbhet och deltagande, utbilda ledare att bli bättre spårare när de läser tecken för att skapa en bättre nutid och framtid. För att verkligen lyckas måste du börja inifrån och ha verktygen för att leda dig själv till framgång. Vi tror på tankens kraft, den inre styrkan och den positiva energin som är inneboende i varje människa. Vi har över 25 års ledarerfarenhet inom olika företagsformer och branscher.

LoveMondays erbjudande för ett personligt anpassat ledarstöd bistår er med följande:

• Strategi- och verksamhetsutveckling

• Organisationsutveckling, interna processer

• Förändringsledning

• Affärsutveckling

• Customer Experience Journey Mapping

• Ledarcoaching

• Styrelse- och ledningsgrupps utveckling

Kund- eller gästupplevelsen har alltid varit ett strategiskt fokusområde för framgångsrika företag. Det är kund- eller gästupplevelsen som skiljer er från era konkurrenter. Det finns stora möjligheter att förbättra företagets lönsamhet genom ett kundcentrerat synsätt. Många företag mäter kundnöjdheten i sin helhet men vår erfarenhet är att det är få företag som designar sina kundupplevelser och sätter tydliga mätetal på varje kundinteraktion.

Customer Experience Journey Mapping är en metod som hjälper er att kartlägga och visualisera och identifiera era kunders/gästers upplevelser och behov oavsett kanal. Den hjälper er att prioritera och ta beslut på hur ni kan förbättra upplevelsen genom att tydligare designa hur ni vill att den ska vara. Vi identifierar era sk värde-förstörare och era värde-höjare för kunden/gästen och sätter tydliga KPIer på de viktigaste kundinteraktionerna.

HemsidaKontakta oss