Impact Arena

We are a people & culture partner for smart startups and brave businesses.

Vi stöttar VD & grundare, som vill bygga grymma bolag snabbt och hållbart, utifrån ett People & Culture-perspektiv. Tack vare tidigare erfarenheter av att arbeta med snabbväxande bolag kan vi hjälpa våra kunder att undvika de vanligaste fallgroparna som man ställs inför som entreprenör och bolagsbyggare. Vi stöttar våra kunder med ett proaktivt förhållningssätt till kultur, rekrytering och utveckling av medarbetare, ledarskap och organisation.

Vi gör i praktiken det vi vet fungerar.

Vi gör bara det som skapar mervärde och ifrågasätter waste.

Under Corona-pandemin erbjuder vi gratis rådgivning i alla typer av HR-frågor!

HemsidaKontakta oss