True by You

Coaching & Stresscoaching - Första samtalet gratis samt 30% på resterande samtal tom 31/5.

Vill du göra en förändring i ditt liv? Hantera stress och oro i kroppen? Bygga nya vanor för att nå harmoni och välmående? Välkommen till True by You som erhåller coaching samt stresscoaching.

Coaching har som uppgift att ta dig från ditt nuläge till ett önskat läge. Det görs genom kraftfulla frågor och nya perspektiv som gör att du hittar din inre drivkraft för att agera i rött riktning. Oavsett var du står idag hittar vi och arbetar vi mot ditt mål.

True by You’s specialitet är att integrera återhämtning som en naturlig del i våra liv för ökat välmående, via stresscoaching. Stresscoachingen varvar avslappningsövningar och mindfulness med coachande samtal, teori och reflektion. Klienten får med sig anpassade handfasta verktyg för stresshantering, självreglering och återhämtning.

Medvetenhet är ett ledord som genomsyrar både coaching och stresshantering i True by Yous verksamheter. Att bli medveten om vår situation, vårt förhållningssätt till det som sker och hur vi agerar. För att göra aktiva val och gå framåt.

Samtal sker förslagsvis via video eller telefon. För mer information, kontakta mig på +46 709 861122 eller susanna@truebyyou.se.

Certifierad Coach (ACC) samt Stress & Avspänningspedagog med kognitiv inriktning.

HemsidaKontakta oss