Head Agent

Har ni anställda inom sälj, marknad och affärsutveckling och blivit tvungna att varsla? Head Agent erbjuder dessa 30 min coaching!

Head Agent är experter på searchbaserad rekrytering, och söker aktivt upp och utvärderar den kompetens som bäst kan stärka din organisation. Vi har ett omfattande nätverk av unika, drivna och meriterade personer i rekryterande position med bred kompetens och gedigen erfarenhet som vi kan använda oss av för att bäst kunna erbjuda din organisation största möjliga affärsnytta i den här situationen. Nu vill vi hjälpa er som påverkats av Covid-19 genom att ge er vägledning i hur ni ska tänka långsiktigt kring er framtida rekrytering samt ge era anställda möjlighet att komma i direkt kontakt med våra rekryteringsexperter för att få coachning i hur de tar nästa steg i karriären. Har ni personal som ni behövt varsla inom marknad, försäljning och affärsutveckling på specialist eller chefsnivå, hjälper vi till med outplacement. Boka ett samtal med oss, som arbetsgivare, för att diskutera hur vi kan ge era anställda möjligheten att gå vidare i karriären! Kontakta oss via länk nedan.

HemsidaKontakta oss