eMergere

Är ni i behov av en yttre blick på er nuvarande situation? eMergere stöttar er i att ta nästa steg mot framtiden - pro bono

eMergere stödjer organisationer i syfte att de ska blomstra, växa och öka sitt välmående. Välmående för oss innehåller hela skalan från det finansiella till det mänskliga välmåendet.

eMergere utmanar organisationer att identifiera vad som blockerar, skapar energiläckage och avleder fokus från ett effektivt samarbete. Därifrån går det att utveckla de  beteenden och strukturer som är önskade och som krävs för ett framtida välmående.

eMergere erbjuder inom ramen för Håll Sverige Igång initiativet två pro bono erbjudanden:

Behöver ni en yttre blick på vilka era tre viktigast prioriteringar bör vara just nu?

För att komma dit man vill snabbt så måste man prioritera. I den nuvarande situationen är det en helt ny spelplan som gör att det kan vara svårt att både veta vart man vill och hur man kommer dit, och det kan leda till både panik, paralysering och beslutsvånda.

eMergere erbjuder utan kostnad en audit för ert företag, dvs. en objektiv analys av var fokus behöver ligga och vilka era topp-3 prioriteringar bör vara.

I erbjudandet ingår:
1) Inledande samtal med VD
2) Lyssna in på ledningsgruppsmöte eller passande alternativ
3) Återkoppling på topp-3 prio till VD

Läs mer och boka initialt möte här

 

Behöver ni utvärdera, tydliggöra eller skapa strukturer för att effektivisera ert samarbete?

När allt går bra och det rullar på tenderar företag ofta att tänja på tydligheten i sina organisatoriska strukturer och därmed också vilka förväntningar man har på effektivitet och grad av samarbete.

I tider av kris, osäkerhet och oförutsägbarhet synliggörs det som inte fullt fungerat och i den nuvarande situationen ökar dessa spänningar när många ska arbeta hemifrån.

TA-RO-MA-BO – TASK (UPPDRAG), ROLE (ROLL), MANDATE (MANDAT) & BOUNDRIES (GRÄNSER) är de fyra organisatoriska parametrar ert företag behöver ha på plats för ett lyckosamt och effektivt samarbete.

Detta ramverk skapar den trygghet era medarbetare behöver för att samarbeta effektivt, ta er bort från förvirring och ta er mot ert nästa steg.

eMergere erbjuder utan kostnad en timmes utbildning i TA-RO-MA-BO ramverket.

Läs mer och boka initialt möte här

HemsidaKontakta oss