EI Academy

EI Academy erbjuder 50% på en EI coachning!

EI Academy erbjuder forskningsförankrade utbildningsprogram inom emotionell intelligens. Vi fokuserar på det mellanmänskliga livslånga lärandet i affärsliv och privatliv, digitalt såväl som i personliga möten. Vi är experter på emotionell intelligens och den känslomässiga dimensionen som i stor utsträckning samverkar med våra andra kompetenser i olika situationer. För dig som är entreprenör, företagsledare, chef, ledare, projektledare och medarbetare och vill hantera nuläget, din egna och andras känslomässiga reaktioner och som behöver få emotionell stabilitet just nu och framåt. Gratis uppstart på telefon och sedan 2 videocoachningar på 45 minuter där vi ger dig konkreta verktyg och övningar att fortsätta med din personliga plan framåt. Att stanna upp, reflektera, sortera, hantera och planera för sin situation med en oberoende EI-coach kan göra skillnaden! Kontakta oss för ett första samtal och ange Hålla Sverige igång!

HemsidaKontakta oss