DigiCare

Verksamheter inom vård och omsorg får använda Digicare Anhörigstöd helt gratis under Corona-krisen. DigiCare Anhörigstöd är en app för bättre kontakt mellan anhöriga, brukare och personal.

Verksamheter inom vård och omsorg får använda Digicare Anhörigstöd helt gratis under Corona-krisen. För att underlätta kontakten med anhöriga erbjuder vi alla verksamheter inom vård och omsorg att använda DigiCare Anhörigstöd fritt under hela våren och sommaren. Inga förbindelser. Vid intresse, kontakta oss så sätter vi upp allt som behövs. Läs mer här: https://www.digicareapp.com/2020/03/17/aldreomsorgen-erbjuds-gratis-anhorigstod-i-corona-tider/ DigiCare Anhörigstöd är en app för bättre kontakt mellan anhöriga, brukare och personal inom vård och omsorg. Den är uppbyggd av, i dagsläget, 13 moduler för kommunikation med sekretess samt enklare processtöd, där respektive verksamhet väljer vilka moduler som ska användas. Exempel på moduler är meddelanden, dagbok, anslagstavla, avboka hemtjänstbesök, matsedel och beställning, dagrapporter, boka anhörigkonsulent.

HemsidaKontakta oss