City Network

Vi bjuder 15 företag på sammanlagt 1 miljon kronor i molndrift under resten av 2020.

City Network är en global leverantör av molntjänster. Vårt bidrag är att hjälpa 15 företag med utgiftsposten* för molndrift under resten av 2020, genom vår publika molntjänst City Cloud.

I City Cloud skapar du enkelt din virtuella serverinfrastruktur för att kunna driftsätta dina applikationer. Här skapar du dina virtuella servrar, lagringsytor, containers, nätverk och lastbalansering med ett par klick.

I sin renaste form är City Cloud molnbaserad beräkningskraft, nätverk och lagring byggt på öppen källkod. Kombinerat med de verktyg som finns fritt tillgängliga på marknaden ger det dig ändlösa möjligheter att bygga, skala ut, automatisera och underhålla din it infrastruktur.

Så får du hjälp:

1: Skapa ett kostnadsfritt konto på https://citycloud.se
2: Verifiera ditt konto
3: Kontakta oss via länken nedan

*De 15 första med fullständigt verifierade och av City Network godkända konton får drift i City Cloud, till ett värde av 10 000kr/mån, fram till och med 2020-12.31. Varje månad krediteras kontot med maximalt 10 000kr för allokerad beräkningskraft, containers, lagring och nätverk. All användning utöver 10 000kr per månad (se prislista) debiteras. Efter 2020-12-31 upphör krediteringarna att gälla och kontot debiteras i enlighet med vår prislista (https://citycloud.se/prislista/).

HemsidaKontakta oss