C by West

C by West erbjuder er en kostnadsfri rådgivning online av hur du bäst använder dina externa digitala och sociala kanaler.

C by West erbjuder er en kostnadsfri rådgivning av hur du bäst använder dina externa digitala och sociala kanaler. Rådgivningen sker online eller per telefon under 1,5 timme. Ni behöver innan rådgivningen leverera en sammanställning över era befintliga digitala och sociala kanaler, som vi innan möter lägger vår tid på att gå igenom. Vi ser över hur kanalerna bör användas och hur innehållet bör utvecklas. Du får förslag för hur era sociala konton bör skötas på bästa sätt och tips på fortsatt användning. Vår rådgivning kan med fördel användas som ett underlag för ert fortsatta arbete med er kommunikation.

HemsidaKontakta oss