Assurgo

Vi erbjuder ett kostnadsfritt Rådgivande samtal så att ni kan komma igång med ert förbättringsarbete.

Förbättring är en överlevnadsstrategi.
Omvärlden förändras ständigt och därför är det viktigt att vara anpassningsbar. Innovation, ständiga förbättringar och kundfokus är en grundförutsättning för detta. Särskilt om ni ska uppfylla kraven på kvalitets- och miljöledning vid ex. upphandlingar. Framgång ligger i era vanor, inte i er dokumentation. Gör ni det som ni säger att ni ska göra?

Ständiga förbättringar, innovation och kundfokus är en överlevnadsstrategi i en föränderlig värld. Hur ni systematiskt arbetar internt med att förstå er själva, era kunder och vad ni kan göra bättre ställer stora krav på ledarskapet. Inte bara chefernas ledarskap, utan även medarbetarnas. En öppen feedback-kultur med tydliga roller, ansvar och mål är av yttersta vikt. Likaså förståelse för vem ni finns till för och kundens perspektiv. Det finns mängder av verktyg som kan hjälpa er att skapa en vinnande företagskultur.
Dessutom finns det en internationell standard som är skapad av framgångsrika företag och forskare, ISO 9001 Kvalitetsledning. Den standarden handlar om ständiga förbättringar och affärsnytta, inte onödig dokumentation och byråkrati. Framgång ligger i era vanor, inte i er dokumentation.

HemsidaKontakta oss