Arendra

Verktyg för att minska inflödet i långtidssjukskrivning

För ett ärligt, starkt och hållbart arbetsliv!

Nu är det mer värdefullt än någonsin att agera rätt.
Den oro du kände eller fortfarande känner, är signaler som du bör ta på allvar – i den situation vi befinner oss nu så ökar den oönskade ensamheten som lätt leder till nedstämdhet, som lätt kan leda till självmedicinering med lite vin, kraftigt ökat behov av belöningar i form av t ex nätspel, okontrollerad nätshopping eller andra substitut för social samvaro, som kan leda till försämrad sömn och i förlängningen nedsatt prestation och i värsta fall aggression och andra kognitiva bekymmer. Resultatet är en ohälsosam spiral som du som arbetsgivare kommer ha svårt att stoppa.

Vill du få vägledning i ditt ansvar så anordnar vi webinarier som adresserar arbetsgivares oro för anställda som redan innan hotet från viruset Covid-19 behövde särskild uppmärksamhet och uppföljning.

Arendra jobbar med det vi kallar tidiga och tydliga signaler på ohälsa – via Teamsmöten. Du som arbetsgivare får professionell hjälp med att se och höra så att dina medarbetare är fullt jobbklara den dag allt börjar rulla på som vanligt och vi åter ses på arbetsplatsen.

ERBJUDANDE:
Tid: 30 minuters webinarium om hållbar arbetshälsa
Antal deltagare: max 50 personer
PRIS NU: 3 450 kr exkl moms. Normalpris: 13 450 kr exkl moms/grupp.

HemsidaKontakta oss