Ansvar Finans

1-timmas fri kreditoptimering kring ert företags kravhantering, samt fri årsavgift vid tecknande av avtal.

I dessa tider ökar konkurserna kraftigt, vilket innebär att det nu är än viktigare att ha väl uppsatta rutiner för sin fakturering och kravhantering. Vi på Ansvar Finans erbjuder därför en timma fri kreditoptimering. Där vi gör en ingående analys över er faktureringsprocess och era kravhanteringsrutiner, för att se till att ni upprätthåller ert kassaflöde och även minimerar sannolikheten till onödiga konkurser.

Kontakta oss och ange ”Håll Sverige igång” för att göra en analys över hur kreditoptimerade ni är.

HemsidaKontakta oss